- Eit lite utvalg av kva som har blitt laga -

(I tillegg til 1500 plastmerder)

  • Produksjon og vedlikehald av plastmerder

  • Ombygging og vedlikehald av PE-båtar

  • Produksjon og legging av sjøledningar

  • Oppankring av ferdigvarer og test av flytande utstyr i bøyehavn

  • Sleping og levering “på dør” av merder, rør og diverse flotører

  • Produksjon og montering av rørstystemer til RSW, VA og oppdrettslandanlegg

  • Inovativ utvikling og produksjon av “ting som ikkje finst”

Innandørs sveising.jpg

foto 061.jpg
20190730_111227.jpg
P5140012.JPG
20170919_170545.jpg
snip 4.png
snip 3.png
20180607_182000.jpg
snip 2.png
snip 7.png
snip 1.png
snip5.png
snip 6.png