Idéar til ditt heimespa

Berre fantasien set grenser for korleis ein skal lage til bad eller basseng. Ein kan ha dei ute, inne, delvis overbygd, heilt eller delvis nedfelt, eller i paviljong. Det som imidlertid er viktigast er den praktiske plasseringa og dess enklare tilkomst dess meir bruk og glede vil ein ha av badet. Det er ein stor fordel om ein har kort veg mellom dusjrom og utebad/basseng, og at våte føtter ikkje må springe gjennom heile huset.